Müdürlüğümüz Hakkında

Müdürlüğümüz Hakkında

Müdürlüğümüz Hakkında

                                                                  
 
SAKARYA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
 
     12 /10/ 2012 tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında düzenlenen protokolle, Bilim Sanayi ve Teknoloji il Müdürlüğünde görevli (5) personelin Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğüne devredilmesi uygun görülerek Sakarya Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğümüz kurulmuştur. Şu anda son atamalarla birlikte Müdürlüğümüzde (11) personel görev yapmaktadır.
      
      03/ 06 /2011 tarih ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 4. maddesi uyarınca düzenlenen 12/10/2012 tarihli protokolle Ticaret İl Müdürlüğümüz aşağıdaki ana başlıklar altında görev alanına giren konularda hizmet vermektedir.
 
  1. Tüketici Piyasa Gözetimi ve Denetimi İşlemleri
  2. Tüketici Sorunları İl Hakem Heyeti İş ve İşlemleri
  3. İç Ticaret ve Hal Kanunu ile İlgili İş ve İşlemler
  4. Şirket Genel Kurullarına Ait Temsilcilik İş ve İşlemleri
  5. Hal Hakem Heyetine Ait İş ve İşlemler
  6. Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğüne Ait İş ve İşlemler
  7. Kooperatif Genel Kurullarına Ait İş ve İşlemler
 
Yukarıda arz edilen görevler dışında Valiliğimiz ve Bakanlığımız talimatları doğrultusunda verilen görevler de özen ve hassasiyetle yerine getirilmektedir.