Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Tüketici Hakem Heyetlerine yönelik eğitim düzenlendi

Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü tarafından Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde  28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil mevzuat,  THH uygulamaları ile ilgili 2016 yılı değerlendirmesi ve THH kararlarında karşılaşılan hukuki ve maddi eksiklikler, tüketici müracaat usul ve esasları (usul hukuku) Tüketici Bilgi Sisteminin (TÜBİS) kullanımına ilişkin hususlar, Finansal Tüketiciden alınacak ücret ve masraflara ilişkin hususlar hakkında eğitim düzenlendi. 

Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğünün ve Kocaeli Ticaret Odasının ev sahipliği yaptığı eğitim KOTO 2 nolu Eğitim Salonunda Daire Başkanı Yakup GÜZEL, Gümrük ve Ticaret Uzmanı Efe Orkun ÖRNEK, Gümrük ve Ticaret Uzmanı Yardımcısı Ayşenur YOL, Sakarya Ticaret İl Müdürü Mitat ONAY ve Sakarya İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinde görev yapan Başkan, raportör ve üyeler katıldı.

Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi UZUNKAYA konuşmasında Kocaeli İl Tüketici Hakem Heyeti ile birlikte il idari sınırlarımızda kaymakamlıklarımız uhdesinde 12 İlçe Tüketici Hakem Heyeti olma üzere toplam 13 adet Tüketici Hakem Heyeti faaliyette bulunduğunu, tüketicilerin ve satıcılar ve sağlayıcıların yaşadığı sorunların hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi amacıyla kurulan Tüketici Hakem Heyetlerimiz, bir taraftan mahkeme öncesi aldığı bağlayıcı kararlar ile yargının yükünü azaltmakta, diğer taraftan da, herhangi bir ücret ödemeden, kolay, masrafsız ve hızlı bir şekilde tüketicilerin haklarını arayabildikleri bir çözüm organı olarak tüketicinin dolayısıyla ülkemizin ekonomik çıkarlarının korunması açısından önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Daha sonra Daire Başkanı Yakup GÜZEL, Gümrük ve Ticaret Uzmanı Efe Orkun ÖRNEK, Gümrük ve Ticaret Uzmanı Yardımcısı Ayşenur YOL sunumlarını yapmasının ardından soru ve cevap bölümünde Tüketici Hakem Heyetlerinde görev yapan Başkan ve Raportörlerden gelen değişen ve çeşitlenen tüketici işlemlerinde karşılaşılan güncel sorunlar hakkında sorulara yanıt verdiler.