İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti İçin Yetki Belgesi Verilmesi

13 Şubat 2018 tarih ve 30331 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtının Ticareti Hakkındaki Yönetmelik 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yapılan Yerler ve Bu Yerlerde Aranan Şartlar

MADDE 18 – (1) İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmelerde aşağıdaki şartlar aranır:
İmar mevzuatı çerçevesinde belirlenen ticaret alanlarında, çevreye ve trafiğe yük getirmeyen yerlerde ve içinde ikamet amaçlı kullanılan bağımsız bölüm bulunmayan yapılarda açılması.
Açık ve kapalı alan toplamının en az dört taşıtın kapladığı alan büyüklüğünde olması; bir taşıtın kapladığı alan büyüklüğü olarak otomobil için en az yirmi beş metrekare, motosiklet için en az beş metrekare ve diğer taşıtlar için en az elli metrekarenin esas alınması.
Teşhir alanının net yüksekliğinin en az üç metre olması.
LPG’li, CNG’li veya LNG’li ikinci el motorlu kara taşıtlarının teşhirine yönelik açık alana sahip olması.
Taşıtların giriş ve çıkış yapmalarına uygun olarak düzenlenmiş giriş ve çıkış kapılarının bulunması, çıkış kapısının tehlikeli durumlarda kolay tahliyeye imkân verecek nitelikte olması.
 
YETKİ BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
 
 İşletmenin Bulunduğu İlin Ticaret İl Müdürlüğüne Başvuru yapılacak
 
 

  1. Oda Kayıt Belgesi
  2. Vergi Levhası Fotokopisi
  3. Kimlik Fotokopisi
  4. Öğrenim Durumunu Gösterir Belge
  5. Mesleki Yeterlilik Belgesi
  6. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı) 
     
Yetki Belgesi İkinci El Kara Taşıtları Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. Sistem üzerinden yapılmayan başvuralar kabul edilmeyecektir. Yetki Belgesi başvurusunda herhangi bir ücret alınmamaktadır. https://ietts.ticaret.gov.tr/ linkinden başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.