6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Hazırlanan Yönetmelik Taslakları

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Hazırlanan Yönetmelik Taslakları

Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik Taslağı
indirmek için tıklayınız...
.................................................................................................................................................................

Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği Taslağı için tıklayınız...
.................................................................................................................................................................

Tüketici Ödülleri Yönetmeliği Taslağı  için tıklayınız...
.................................................................................................................................................................

Tüketici Konseyi Yönetmelik Taslağı  için tıklayınız...
.................................................................................................................................................................

Reklam Kurulu Yönetmelik Taslağı için tıklayınız...
.................................................................................................................................................................

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmelik Taslağı  için tıklayınız...
.................................................................................................................................................................

Fiyat Etiketi Yönetmelik Taslağı  için tıklayınız...
.................................................................................................................................................................

Garanti Belgesi Yönetmelik Taslağı  için tıklayınız...

Garanti Belgesi Yönetmelik Taslağı Ekleri için tıklayınız
................................................................................................................................................................

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmelik Taslağı  için tıklayınız...
.................................................................................................................................................................

Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik Taslağı için tıklayınız...
.................................................................................................................................................................

Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form için tıklayınız...
.................................................................................................................................................................