3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kurumumuza Yerleşenlerden İstenilen Belgeler

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kurumumuza Yerleşenlerden İstenilen Belgeler

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun ek 1 inci maddesi kapsamında Devlet Personel Başkanlığı'nın 17.03.2015 tarih ve 305-E.1962 sayılı yazısı ile yerleştirme işlemlerinin sonuçlarına göre Bakanlığımıza yerleştirilmesi yapılan adaylardan atanmalarına esas teşkil etmek üzere;
 
Başvuru için aşağıda istenilen belgelerin en geç 10.04.2015 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımıza (Personel Dairesi Başkanlığı Sınav ve Eğitim Şube Müdürlüğü Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehir Yolu 9. km 06800 Çankaya/ANKARA) gönderilmesi gerekmektedir.
 
 
 
 
 
İSTENİLEN BELGELER :
1- Yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı,
2- En son öğrenim durumunu gösterir diploma aslı, diplomalarının düzenlenmemiş olması
halinde geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı suretleri,
3- Varsa ortaöğretimde hazırlık okuduğuna dair belge
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi
5- Askerlik durumunu gösterir belge
6- 6 (Altı) adet fotoğraf (4,5x 6 cm ebadında)
7- Varsa yüksek lisans diplomasının aslı veya noter onaylı sureti
8- Mal bildirim beyannamesi (Tıklayınız)
9- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Tıklayınız)
10- Ek-1 Nolu dilekçe (Tıklayınız)